Стипендианти за 1 срок на 2017/2018

15.10.2017
През първия учебен срок/семестър 2017/2018 фондация "Благотворител" ще има 13 стипендианти по проект  „Постигам по-висок успех“
Ето кои са те:

Валя Ангелова
Виктория Дарвинова
Галя Димитрова
Гергана Иванова
Денис Попов
Джулия Кирилова
Елена Кръстева
Златина Рулева
Иван Йорданов
Кристиян Григоров
Радостина Павлова
Тодорка Велева
Цветомир Иванов