Стипендии за 2 срок - кандидатстване

12.01.2018
Стипендии за 2 срок - 
кандидатстване
 
За 13 година, Фондация "Благотворител" обявява конкурс за стипендии за висок успех на ученици и студенти първокурсници, лишени от родителски грижи, в приемни семейства или с нарушено зрение. През 2 учебен срок/семестър на новата учебна година ще бъдат подкрепени 13 стипендианти от цялата страна

Краен срок за кандидатстване – 10 февруари!

Условията за кандидатстване, можете да намерите в този линк:

 /img/upl/files/konkurs_stipendii17-18%20-%202srok%281%29.doc