Конкурс за курсове 2018

13.02.2018
Конкурс за курсове 2018


За 14. година Фондация "Благотворител" обявява конкурс за безплатна професионална и кандидатстудентска подготовка на 10 младежи
по проект "Социална и професионална адаптация"

Какви курсове може да изберете?
  • езикови, кандидатстудентски, готварски, сладкарски, сервитьорски, шивашки, хотелиерски, строителни, козметични, електромонтьорски, пътностроителни, за масаж, озеленяване и др.
Допустимата цена на курс, която бихме заплатили е 500 лв.
 
Кой може да кандидатства?
  • лишени от родителски грижи или настанени в приемни семейства младежи от 17 до 20 г., мотивирани да се развиват.
 Как да кандидатствате?
 
Първи етап: до 28.02.2018 г.
изпратете на office@blagotvoritel.org или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4 следните документи:
  • автобиография и декларация за защита на личните данни;
  • мотивационно писмо за избора на предпочитаното обучение.
Втори етап: до 09.03.2018 г.
  • ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” – на живо или по телефон.
 
Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 13.03.2018 г. на
www.blagotvoritel.org


пълните условия и бланка за декларация изтеглете тук