Списък на стипендиантите 2 срок/семестър

28.02.2018
Списък на стипендиантите 2 
срок/семестър
Стипендианти на фондация "Благотворител" за II срок/семестър
по проект "Постигам по-висок успех"
 
Александрина Божкова, Валя Ангелова, Галя Димитрова, Денис Попов, Джулия Кирилова, Златина Рулева, Златко Христозов, Константин Самарджиев, Кристиян Григоров, Марта Смилевска, Маряна Стоянова, Тодорка Велева, Христина  Христозова, Цветан Тодоров
 
Честито на всички, продължавайте да полагате усилия в живота си!