Победителите в Млад Благотворител

12.12.2018
Победителите в Млад 
Благотворител
На тържествено събитие в деня на Доброволеца - 5 декември, фондация Благотворител даде думата на журито да обяви кои проекти на ученици ще бъдат спонсорирани за реализация през 2019 г.
Честта да обяви решението се падна на Валерия Чанкова, журналист в Нова Телевизия. 
Тя сподели пред аудиторията, че журито е видяло потенциал в три от петте номинирани каузи и сумата - по 1000 лв. за спонсорство се разпределя между трите проекта, защитили достойно идеите си:
 


„Мостове към доброто” , ГПЧЕ „Васил Карагьозов”  Ямбол
Диан Станчев Ставрев 11.б. клас
 


“Направи добро - съхрани българското - създай бъдеще!”, МГ „Баба Тонка Русе
Хакан Тунчай Хасан 12.в. клас„Празниците с баба - топли и вкусни” , ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров”  Хасково
Миглена Милушева 10.ж. клас