Кандидатствайте за стипендия "По-висок успех"!

09.01.2019
Кандидатствайте за 
стипендия
За 14 година, Фондация "Благотворител" обявява конкурс за стипендии за висок успех на ученици и студенти първокурсници, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение. 
През 2 учебен срок/семестър на новата учебна година ще бъдат подкрепени 13 стипендианти от цялата страна

Краен срок за кандидатстване – 08 февруари 2019!

Условията за кандидатстване, можете да намерите в този линк:
http://www.blagotvoritel.org/page.php?P=87&SP=100