Краен срок за кандидатстване за стипендии - 22 февруари

11.02.2019
Краен срок за кандидатстване за 
стипендии - 22 февруари
Удължава се срока за конкурса за ученици и студенти - "Постигам по-висок успех"
Очакваме документите на кандидатите най-късно до 22 февруари.
Имената на одобрените кандидати ще бъдат обявени на 28 февруари.

Надяваме се учениците да се възползват и да отделят повече време за написване на есето, с което се кандидатства за стипендия!

Очакваме есе на тема „Какво научавам от грешките си”
в размер от 1800 до 3600 знака /от 1 до 2 страници/.
Пожелаваме на учениците да бъдат здрави!
В конкурса могат да участват:
- ученици от 8-и до 12-и клас, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение, с успех над 5.00
- студенти първокурсници, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение
За стипендиите:
за ученици от 8-и до 12-и клас:
с успех над 5.50 – 5 бр. по 400 лв. /по 80 лв. месечно/
с успех над 5.00 – 5 бр. по 250 лв. /по 50 лв. месечно/
за студенти първокурсници – 3 бр. по 500 лв. /по 100 лв. месечно/
* стипендиите се изплащат на равни вноски за периода февруари 2019 – юни 2019 г.
Повече информация за конкурса: http://www.blagotvoritel.org/page.php?P=87&SP=100