Вярваме в съществуването на ценности и цели в живота, които отиват отвъд личното благосъстояние и материален успех.

Вярваме, че личният живот на всеки един от нас придобива по-дълбок смисъл, когато сме състрадателни и помагаме на другите.

Вярваме, че желанието да се помага съществува във всеки човек.

Обръщаме се към всички вас с молбата да направите своя жест на добра воля.

Вярваме, че обединените усилия на повече съмишленици наистина могат да променят света ни.

Благодарни сме на всички наши съмишленици, които дариха средства, материали и труд. Така хората, преживяващи трудни моменти в своя живот повярваха в себе си
и осъзнаха, че подкрепа, помощ и състрадание съществуват навсякъде около нас.