Екипът на "Благотворител" е обединен от общи ценности:
 
Ние се стремим към справедлив единен свят. 

Всеки човек е ценен и неповторим, с огромен потенциал, който може да бъде развиван. 

Ние подкрепяме и окуражаваме развитието на този потенциал. 

Действията ни са последователни и устойчиви, изпълнени с обич и  състрадание. 

Работим в сътрудничество и откритост пред обществото. 

Ресурсите, които управляваме, използваме за благотворителни цели за благото на обществото. 

Работата ни помага да се променяме и израстваме, носи ни удовлетворение и ни вдъхновява.

 

Доброволци:
Христина Кунчева
Антония Паскалева
Адриана Банчева
Дамяна Лазарова
Александра Левкова
Марина Грозданова
Нели Николова
Боян Лазаров
Иван Тачев
Лора Величкова